Καταγγελία: Κυβέρνηση και ξενοδόχοι κουκουλώνουν κρούσματα και παίζουν με την υγεία των εργαζόμενων