Καταγγελία ότι τάζει εμβόλια για να τον ψηφίσουν για πρόεδρο στο ΕΚΠΑ!