Καταγγελίες για απόκρυψη κενών στην καθαριότητα στον δήμο της Αθήνας