ΚΙΝ.ΑΛ. για Εύβοια: Σε αυτές τις τραγικές στιγμές δεν συγχωρείται καμία ολιγωρία