Κίνητρα για τους πλούσιους, εξαθλίωση για τους φτωχούς