Κιβώτιο με 50 δείγματα Covid-19 έμεινε στα «αζήτητα» για 12 μέρες