Κλήθηκαν να πληρώσουν τη διατροφή τους σε ξενοδοχείο καραντίνας!