Κορονοϊός: Ξεκίνησαν οι αεροδιακομιδές ασθενών από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα