Η κυβέρνηση «έθαψε» επιστολή κορυφαίων επιστημόνων από τον Μάρτιο για σχέδιο ελέγχου της πανδημίας