Κριθαρίδης: Η Κυβέρνηση προωθεί και την έμμεση μείωση της αποζημίωσης απόλυσης στο 50%