ΚΥΑ εξαιρεί τους ιερείς από την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά τη λειτουργία και τις τελετές