Κυνική παραδοχή: Κεντρική επιλογή η μη δημοσιοποίηση των κρουσμάτων στα νησιά