Κυβέρνηση: Μειώνει 572 εκατομμύρια για την υγεία και προσλαμβάνει 2.600 στον στρατό