Λινού:«Δεν ξέρω με ποια στοιχεία ανοίγουν κι άλλες δραστηριότητες – Τα κρούσματα δεν έχουν πέσει»