Λίστα Πέτσα: Η κυβέρνηση χρηματοδότησε κανάλια που δίνουν οδηγίες κατά της μάσκας