Με «σκονάκι» οι δηλώσεις Καραμανλή για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την τραγωδία
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ