Μετά από 10 χρόνια, τροπολογία δικαιώνει τους απολυμένους της «Ελευθεροτυπίας»