Μετά τις παλινωδίες και τα μέτρα, έρχονται οι συσκέψεις