Μία μέρα αφότου έφυγε ο Λαγός  ζήτησε το υπ. ΠροΠο να εμποδιστεί η έξοδός του από τη χώρα