Μητσοτάκης: Άμεσα υποχρεωτική η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ