Μόνο εμβολιασμένοι σε εστίαση και ψυχαγωγία – Για ποιους εργαζόμενους θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός