Ν. Ηλιόπουλος: Μια όμορφη μέρα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη