«Να κηρυχθεί παράνομη η σύσταση και λειτουργία φιλοναζιστικού – φιλοφασιστικού κόμματος»