Νέα κυβερνητική αναδίπλωση: Τελικά πρόστιμο μόνο στους πιστούς, όχι στους ιερείς