Νέα βάρη για τους λαούς «βλέπει» το ΚΚΕ μετά τη συμφωνία των Βρυξελλών