Νέο “ράπισμα” από Ευρωβουλεύτρια: Το Predator χρησιμοποιείται ως πολιτική στρατηγική