Νοσοκομείο «Αττικό»: Απλήρωτες εργατοώρες από τον Μάιο κι επικείμενες απολύσεις