Νοσοκομείο Θήρας: Με εξώδικα ζητούν από πρώην εργαζομένους δεδουλευμένα τους