Ο Μπογδάνος εκθειάζει την «Ισπανίδα Τραμπ» με αντικομμουνισμό και αντιφεμινισμό