Ο Δ. Πατρέων για 7η χρονιά διαθέτει το λάδι από τις ελιές του για την ενίσχυση ευάλωτων πολιτών