Ο  κόσμος «συμπονεί» τον Ρωμανό μετά τις ζωγραφιές του για τον Κων. Μητσοτάκη