Ο Κουρτάκης εκθέτει Μαυρίδη: Ο “Φιλελεύθερος” φτιάχτηκε στο γραφείο του Μητσοτάκη