Ο ΟΣΥ έδωσε 243.000 ευρώ σε εταιρεία επίπλων στις Σέρρες για ιατρικά γάντια!