Ο Π. Δαμιανός, εκπαιδευτικός στις φυλακές ανηλίκων, είναι ένα φάρος ελπίδας για όλους μας