Ο Πατούλης τυπώνει λεύκωμα για την ιστορία της Αθήνας αξίας 124.000 ευρώ