Ο Πέτσας ισχυρίζεται ότι είναι πρωτοφανής η αποδοχή της κυβέρνησης από την κοινωνία