Ο πρωθυπουργός ξέχασε τότε που ο Κουμουτσάκος έλεγε: «Μην τολμήσετε 12 μίλια στο Ιόνιο»