Ο Τζήμερος προτείνει το ίντερνετ αντί για τις διαδηλώσεις