Οι εισαγγελείς δηλώνουν αναρμόδιοι να παρίστανται στην απαγόρευση των διαδηλώσεων