Οι εργαζόμενοι θα αναπληρώνουν με υπερωρίες την υποχρεωτική καραντίνα από τον ΕΟΔΥ!