«Οι κλίνες ΜΕΘ είναι πλήρεις – Καμία κουβέντα για άνοιγμα»