Οικονόμου: Ο Καραμανλής θα είναι υποψήφιος στις εκλογές
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ