Ομάδα Νομικής Βοήθειας: Αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις