Παρά τις προβλέψεις ΔΝΤ και ΕΕ  η Τράπεζα της Ελλάδας βλέπει πιο αισιόδοξο σενάριο για την οικονομία