Πέντε γενικές γραμματείες για ενίσχυση του έργου του πρωθυπουργού