Πλειός: Η λίστα Πέτσα δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα