Πλήρης κάλυψη της Αδαμαντίας Οικονόμου από την Ένωση Εισαγγελέων