Προπαγάνδα με πλαστές αφίσες – Ο ΣΥΡΙΖΑ προσφεύγει στη δικαιοσύνη