Πρόστιμο 1.200 € επειδή καρκινοπαθής μετέβη σε νοσοκομείο γειτονικού νομού για χημειοθεραπεία