Πρόστιμο σε νοσηλεύτρια κλινικής Covid-19, ενώ επέστρεφε από την βάρδια της